فروش مواد غذایی


تا سقف 10 میلیون تومان خدمات تهیه ارزاق عمومی،  بدون ضامن و بهره با بازپرداخت 6 الی 12 ماه

  • تامین ارزاق مورد نیاز 3، 5 و 10 میلیون تومان
  • بازپرداخت 6 الی 12 ماه با ارائه معرفی نامه از مراکز طرف قرارداد
  • امکان تسویه با چک برای هر نفر
  • بدون سود
  • فقط با 4 درصد کارمز سالانه
  • آماده عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات دولتی